Komunikacja z zewnętrznymi urządzeniami oraz systemami dziedzinowymi jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich standardów wymiany danych tj. ASTM, HL7, DICOM. W zależności od potrzeb klienta możliwe jest zarówno dostarczenie rozwiązania Nexus Polska jak i zintegrowanie już funkcjonujących rozwiązań. 

 

APARATURA       ZAKRES
Unit-Dose   Urządzenia do konfekcjonowania leków dla pacjenta.
Monitory    funkcji życiowych    Monitor funkcji życiowych umożliwia monitorowanie ciśnienia, pulsu, temperatury oraz wysycenia tlenem - SpO2. Integracja polega na komunikacji między serwerami systemów NEXUS / ESKULAP oraz systemu monitorów firmy WelchAllyn z użyciem protokołu HL7.
Aparatura diagnostyczna   Realizujemy integracje dwu lub jednokierunkową w standardzie DICOM z aparatami do RTR, MMR, TK lub dowolnym innym urządzeniem, posiadających opisane komunikaty wymiany danych w standardzie DICOM. Każda taka integracja jest analizowana indywidualnie, a jej zakres dopasowany jest do potrzeb klienta.
Maszyny laboratoryjne   NEXUS / ESKULAP posiada ponad 150 sterowników do różnych maszyn laboratoryjnych z zakresu biochemii, histopatologii, bakteriologii, immunologii, serologii, hematologii. Na uwagę zasługuje wykonana integracja z drukarkami Leica IP C (drukarka kasetek) i Leica IP S (drukarka szkiełek) upraszczająca pracę w zakładzie histopatologii.
Roboty do chemioterapii   NEXUS / CHEMIOTERAPIA posiada integrację z urządzeniami firmy B.Braum - MediMix umożliwiającą współpracę między systemem a robotem wykonującym mieszanki cytostatyczne. 

Downloads

URZĄDZENIA   ZAKRES 
Wagi elektroniczne   Wagi elektroniczne wykorzystywane są przy grawimetrycznej metodzie produkcji leków cytostatycznych. Dostarczane rozwiązania posiadają integrację z Modułem NEXUS / CHEMIOTERAPIA.
Tablety medyczne   Umożliwiają wprowadzenie danych bezpośrednio przy pacjencie, podgląd danych medycznych, wykonywanie zleceń badań w trakcie obchodu, bez konieczności przepisywania informacji z dokumentacji papierowej. Urządzenia spełniają normy odporności na upadki, wodoodporności oraz umożliwiają dezynfekcję zgodnie ze standardami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia. Bezpieczeństwo danych i dostępu do systemu jest gwarantowane dzięki zastosowaniu logowania za pomocą karty tj. jak do systemów stacjonarnych. 
Urządzenia do skanowania dokumentów   Urządzenia do skanowania dokumentów i ich integracja umożliwiają łatwe i szybkie skanowanie oraz zarządzanie dokumentacją medyczną za pomocą panelu dotykowego. Dzięki temu proces tworzenia, archiwizacji i dokumentacji medycznej jest znacznie prostszy i sprawniejszy. Zrealizowane integracje – urządzenia Kyocera (system ArcusMed), Konica Minolta, Xerox.
Drukarki opasek    Drukowanie indywidualnych opasek na rękę umożliwiają właściwą identyfikację pacjentów. Integracja z System NEXUS / ESKULAP umożliwia drukowanie opasek bezpośrednio z systemu. 
Czytniki podpisów biometrycznych   System umożliwia integrację z czytnikami podpisów biometrycznych w celu szybszej identyfikacji uprawnionych użytkowników Systemu. 

Downloads

Systemy Kierowania Przepływem Klientów zwane potocznie Systemami Kolejkowymi czy Kolejkomatami to rozwiązania znajdujące zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z masową obsługą pacjentów. Podstawowe korzyści wynikające z zastosowania Systemów Kolejkowych to zarządzanie czasem pracy, optymalizacja ilości personelu, kontrola jakości i wydajności pracowników. Po dotarciu do szpitala pacjent ma możliwość potwierdzenia wcześniej umówionej wizyty, poprzez zalogowanie się w kiosku lub rejestracji. Jednocześnie otrzymuje jednorazowy bilet z numerem kolejkowym, który to numer automatycznie wizualizowany jest na monitorach systemu kolejkowego, zlokalizowanych w rejestracji lub w miejscach oczekiwania na wizytę lekarską. 

 

W odróżnieniu od innych dostępnych na rynku rozwiązań oferowane rozwiązanie jest zintegrowane z Systemem HIS ESKULAP. Umożliwia to współpracę systemu kolejkowego z modułami Rejestracja i Gabinet znacząco ułatwiając pracę rejestratorek.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt