Korzyści z wdrożenia

Moduł INTEGRATOR umożliwia wyeliminowanie podwójnego wprowadzania tych samych informacji w dwóch systemach informatycznych. Zapewnia przesyłanie obrotów magazynowych rejestrowanych w systemie HIS ESKULAP do systemu Impuls.

 

Zalety rozwiązania:

 • spójne dane w obu systemach
 • skrócenie czasu ewidencji danych
 • zmniejszenie ryzyka pomyłek podczas ewidencji danych
 • zwiększenie świadomości i odpowiedzialności personelu medycznego
 • apteczka oddziałowa – comiesięczna kontrola stanu zapasów.

 

 

Downloads

Korzyści z wdrożenia

MODUŁ WYMIANY DANYCH eliminuje podwójne wprowadzanie tych samych informacji w dwóch systemach informatycznych. Aplikacja zapewnia automatyczne generowanie w systemie Impuls faktur zakupu i faktur sprzedaży na podstawie danych wprowadzonych w systemie HIS ESKULAP.

 

Zalety rozwiązania:

 • spójne dane w obu systemach
 • skrócenie czasu ewidencji danych
 • zmniejszenie ryzyka pomyłek podczas ewidencji danych
 • zwiększenie świadomości i odpowiedzialności personelu medycznego
 • eliminacja wprowadzania zmian po przekazaniu danych do systemu FK
 • bieżąca informacja na temat stanu zobowiązań (faktury zakupu) i należności (faktury sprzedaży).

 

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt