Najważniejsze funkcje

  • współdzielenie dokumentów medycznych przez wszystkie uczestniczące w projekcie jednostki medyczne
  • pojedynczy dokument jest niepodzielną jednostką danych
  • wpisy w dokumentacji medycznej dokonuje się niezwłocznie w porządku chronologicznym
  • wpis musi być oznaczony osobą dokonującego wraz z korektą dokonanych wpisów bez możliwości ich sunięcia
  • osoba żądająca dostępu do danych musi spełnić zasady autoryzacji w celu uzyskania uprawnień do określonych zbirów danych
  • dokumenty są przechowywane w miejscu ich utworzenia a platforma stanowi bibliotekę indeksów
  • aplikacja wykorzystuje mechanizmy lokalizacji dostępnych informacji w poszczególnych systemach klasy HIS. Umożliwia to uzyskanie możliwie pełnej wiedzy o pacjencie na podstawie danych ze wszystkich dostępnych źródeł, właściwe dane zostają podzielone na mniejsze podzbiory, które mogą być udostępniane przez pacjenta w sposób niezależny na określanych przez niego zasadach.

 

Downloads

Wymiana dokumentacji medycznej między placówkami

PODMIOT ZAKRES INTEGRACJI PODMIOT
Szpital Kliniczny  Przemienienia Pańskiego UM wymiana skierowania / wyniku z pracowni histopatologii Wielkopolskie Centrum Onkologii
Wielkopolskie Centrum Onkologii wymiana skierowania / wyniku z pracowni histopatologii Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Onkologii wymiana karty informacyjnej leczenia pacjenta Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

Downloads

Różne zakresy i sposoby współpracy

Wszystkie niżej przedstawione rozwiązania są modelami mającymi na celu wskazanie możliwych zastosowań Platformy. Istnieją również inne możliwości integracji między jednostkami, zgodne z ich indywidualnym zapotrzebowaniem. Każdorazowo integracja poprzedzona jest audytem przed wdrożeniowym, ustalaniem celu i zakresu integracji

 

MODEL 1.    Zapewnia współpracę między poszczególnymi jednostkami, umożliwiając integrację we wskazanych obszarach. Pozwala na przesyłanie zleceń/wyników/skierowań itp. między dwoma systemami klasy HIS. 
MODEL 2.   Zakłada współpracę między wieloma jednostkami szpitalnymi a Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa w zakresie zlecenia dostaw krwi i  preparatów krwiopochodnych oraz wykonania badań specjalistycznych. Zlecenia i wyniki są automatycznie dołączane do odpowiedniej dokumentacji medycznej, dzięki czemu znacznie zimniejsza się ryzyko popełnienia błędu.    
MODEL 3.   

Zakłada możliwość wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej między Podstawową Opieką Zdrowotną a Szpitalami. W określonym zakresie obie te jednostki mogą wymieniać dokumentację pacjenta, który z POZ trafia na specjalistyczne badania do Szpitala. Lekarz kierujący z POZ ma możliwość odebrania wyników, podglądu historii choroby czy innych wcześniej zdefiniowanych informacji na temat leczonego przez siebie pacjenta.    

MODEL 4.    Zakłada stworzenie regionalnej biblioteki indeksów, służącej wszystkim zainteresowanym współpracą podmiotom. Umożliwiają komunikację między różnymi Systemami Informatycznymi klasy HIS w celu wymiany i udostępnianiu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej między placówkami.

Downloads

 

 

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

eUsługi - aplikacje umożliwiające pacjentom umawianie i odwoływanie wizyt on-line. Ze względów bezpieczeństwa komunikacja odbywa się przez szyfrowane połączenie HTTPS. 

 

EDM - elektroniczna dokumentacja medyczna - dzięki automatyzacji i płynnemu przejściu pomiędzy poszczególnym sekcjami (karta wizyty,skierowanie, recepta itp.) lekarz oszczędza czas na konieczne formalności, co przekłada się na jakość przeprowadzanej wizyty. EDM to również większe bezpieczeństwo danych osobowych i zdrowotnych, dzięki wprowadzeniu m.in. środków kryptograficznej ochrony danych czy nadawaniu odpowiednich uprawnień użytkownikom.

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt