Szybsza rejestracja do poradni

Moduł EREJESTRACJA umożliwia pacjentom samodzielne zarejestrowanie się do wybranej poradni. Jest dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, dzięki czemu pacjent może dokonać rejestracji na wizytę w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Użytkownik po zalogowaniu się na swoje konto ma możliwość wyszukiwania wolnych terminów do interesujących go specjalistów oraz przeglądania listy własnych rezerwacji i ich modyfikacji. 

Downloads

Możliwość pobrania wyników diagnostycznych

Aplikacja internetowa umożliwia zewnętrznej jednostce zlecającej przeglądanie wyników diagnostycznych pacjentów, dla których wystawiła skierowanie. Aplikacja służy jednostkom, które przyjmują zlecenia na badania diagnostyczne z zewnątrz do prezentacji wyników jednostkom zlecającym. Istnieje możliwość integracji aplikacji eWYNIKI z eREJESTRACJĄ tak, aby umożliwić podgląd wyników badań dla konkretnych pacjentów posiadających konta w systemie rejestracji zdalnej. Moduł eWYNIKI jest serwisem internetowym dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie wymaga instalacji oprogramowania po stronie współpracujących jednostek. Zastosowanie odpowiednich technik programistycznych umożliwia współpracę z większością najczęściej używanych przeglądarek internetowych. Serwis zbudowany został w oparciu o najnowsze technologie firmy Microsoft®, zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Downloads

Komunikacja z pacjentem przez SMS

Moduł POWIADOMIENIA umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych w formie SMS oraz e-mail. Dzięki zastosowaniu aplikacji pacjent otrzymuje z wyprzedzeniem informację o terminie umówionej wizyty. Stosowanie przypomnień jest jedną z metod na zmniejszenie liczby niewykorzystanych wizyt u lekarzy. SMS lub mail stwarza także możliwość by pacjent, który odbierze wiadomość, mógł ją przełożyć lub odwołać. 

Downloads

Bezpieczna dokumentacja dla Pacjenta

Dostępność do elementów EDM (elektronicznej dokumentacji medycznej) z punktu widzenia pacjenta jest gwarancją, że wytworzona dokumentacja jest w pełni kompletna i niemożliwa do zmiany oraz może być udostępniona innym uprawnionym do tego podmiotom. W przypadku leczenia w kilku placówkach lekarz po wcześniejszym zalogowaniu się może sprawdzić historię choroby, zaordynowane leki czy wyniki wykonanych badań. Dzięki temu pacjent nie musi wozić ze sobą całej dokumentacji, a przede wszystkim może być pewnym, że nie ulegnie ona zagubieniu.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt