Downloads

Najbardziej rozbudowane rozwiązanie na polskim rynku

Przedstawiony obok schemat obrazuje pełen zakres wdrożenia. Współpracujące ze sobą elementy tworzą kompletne rozwiązanie, adekwatne do złożonej struktury organizacyjnej szpitala. Dzięki temu personel podmiotu leczniczego może gromadzić, wymieniać oraz analizować dane. 

Na kompletne rozwiązanie składają się:

Na rysunku przedstawiono relacje oferowanego rozwiązania z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt