Moduł ZLECENIA MEDYCZNE umożliwia elektroniczną ewidencję i dystrybucję zleceń badań i procedur medycznych z różnych obszarów działalności jednostki takich jak: oddziały, poradnie czy izby przyjęć. Zwrotnie prezentowane są dane na temat wyników zleconych badań. Aplikacja przekazuje zlecenia do modułów takich jak:

   • blok operacyjny
   • bakteriologia
   • bank krwi
   • laboratorium
   • wszystkie pracownie diagnostyczne.

Downloads

   • zlecanie w trybie zwykłym i cito
   • elektroniczne wystawianie skierowań
   • ewidencja danych dotyczących szczegółów skierowania
   • podgląd wyniku badania
   • wydruk skierowania.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt