Ewidencja i analiza ruchu chorych w podmiocie leczniczym

Moduł RUCH CHORYCH służy ewidencjonowaniu oraz analizie ruchu chorych w podmiocie leczniczym umożliwiając szczegółową rejestrację informacji o pacjencie, udostępnianie tych danych komórkom organizacyjnym na wszystkich etapach jego leczenia oraz generowaniu zestawień statystycznych. 

Downloads

Obsługa planowania wizyt

Moduł dostarcza mechanizmy do obsługi planowania wizyt pacjentów w poradniach, zapisów pacjentów na wizyty i ewidencji podstawowych danych dotyczących świadczonych usług. 

Downloads

Obsługa planowania wizyt w poradni

Moduł REJESTRACJA DO PORADNI dostarcza mechanizmy do obsługi planowania wizyt pacjentów w poradniach, zapisów pacjentów na wizyty i ewidencji podstawowych danych dotyczących świadczonych usług. Szczegółowe dane personalne, dotyczące zatrudnienia, dane ubezpieczeniowe, adresowe i inne dostępne są w karcie pacjenta. Istnieje możliwość wymuszenia zapisu w systemie informacji związanych z ochroną danych osobowych: źródła informacji lub podstawy sprzeciwu ze strony pacjenta gromadzenia jego danych osobowych.

Dostęp do systemowego katalogu pacjentów gwarantuje informacje: 

  • aktualny status pacjenta
  • numer kartotek
  • historia choroby
  • historia wizyt.

Downloads

Podstawowa opieka zdrowotna zintegrowana z HIS

Moduł POZ jest przeznaczony dla Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Głównym zadaniem aplikacji jest umożliwienie sprawnej ewidencji złożenia deklaracji do wybranego lekarza, pielęgniarki i położnej, zarządzanie wizytami pacjentów oraz rozliczanie świadczeń z płatnikami. Moduł może być wykorzystany zarówno w samodzielnie działających przychodniach POZ, jak i w podmiotach leczniczych, które posiadają w swej strukturze organizacyjnej jednostki świadczące usługi z zakresu POZ. 

Downloads

Ewidencja danych pacjenta i lekarza

Moduł GABINET umożliwia ewidencjonowanie wszystkich istotnych danych dotyczących pacjenta, lekarza przyjmującego oraz informacji o udzielonej poradzie. 

 

Ewidencja danych pacjenta podczas rejestracji obejmuje:

 • dane osobowe, adresowe i kontaktowe
 • dane i uprawnienia opiekunów oraz innych osób uprawnionych do otrzymywania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta
 • dane o rodzaju i nr dokumentu uprawniającego do świadczeń (ewidencja uprawnień podstawowych oraz dodatkowych) wraz z przynależnością do oddziału NFZ
 • możliwość definiowania danych wymaganych przy zakładaniu kartoteki pacjenta.

Aplikacja umożliwia Elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ) oraz obsługę kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).

Downloads

Prowadzenie w formie elektronicznej kolejek pacjentów

Podmioty wykonujące działalność leczniczą są zobowiązane do prowadzenia w formie elektronicznej oraz sprawozdawania kolejek do NFZ. Zgodnie z obowiązującym prawem przekazują dane o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w każdy dzień roboczy placówki do godziny dziesiątej, według stanu na koniec dnia poprzedniego.

 

Downloads

Efektywne zarządzanie pracą pogotowia ratunkowego

Moduł POGOTOWIE RATUNKOWE służy do ewidencji szczegółowych danych z zakresu pracy stacji Pogotowia Ratunkowego, począwszy od obsługi zgłoszeń i zleceń wyjazdu zespołów wyjazdowych, do zakończenia czynności i zapisania szczegółów dotyczących obsługi zlecenia. Osadzenie w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego NEXUS / ESKULAP umożliwia efektywne zarządzanie katalogami, uprawnieniami użytkowników oraz spójne administrowanie systemem.

Downloads

 

Downloads

Downloads

 

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt