Najszerszy zakres funkcjonalny

NEXUS / ESKULAP składa się z kilkudziesięciu modułów przeznaczonych dla użytkowników pełniących różne role w organizacji jednostki medycznej m.in.: lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów, rejestratorek, laborantów, techników itp. Oczekiwania klientów, adaptowane do poszczególnych aplikacji w trakcie wielu lat eksploatacji systemu przez szerokie grono jego odbiorców (obecnie ponad 120 podmiotów), powodują, że posiada on najszerszy zakres funkcjonalny z dostępnych w Polsce rozwiązań klasy HIS. Osiągnęliśmy to poprzez funkcjonalności samych modułów, ich ilość, a także specjalistyczne przeznaczenie. Dzięki temu NEXUS / ESKULAP  posiada we własnej strukturze szereg aplikacji, które w rozwiązaniach konkurencyjnych muszą być uzupełniane przez partnerów (LIS, RIS, PACS, Chemioterapia, Zakażenia Szpitalne, Żywienie i inne).

Downloads

Najważniejsze obszary systemu

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA 

EDM       

  To obszar systemu zapewniający wszystkie niezbędne funkcjonalności dla tworzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pacjenta. 
RUCH CHORYCH   Aplikacje obejmujące wszystkie czynności związane z pełną obsługą pacjenta w placówce medycznej. Dodatkowo do obszaru tego należą moduły dotyczące archiwizacji dokumentacji medycznej oraz prowadzenia statystyk dla całego szpitala w powyższych zakresach. 

GOSPODARKA

FARMAKOLOGICZNA

 

Moduły związane z Apteczką, mApteczką oraz Apteczką Oddziałową to obszar systemu odpowiadający za wsparcie obrotu środkami farmaceutycznymi i produktami komisowymi w szpitalu. 

Istotnym elementem tego obszaru jest moduł Chemioterapia, który przeznaczony jest do kompleksowego wspomagania prac farmaceutów szpitalnych w zakresie precyzyjnego przygotowania leków cytotoksycznych dla pacjentów (z obsługą wagi i bez).

DIAGNOSTYKA  

W pakiecie NEXUS / ESKULAP znajdują się aplikacje LIS, RIS i PACS. Moduły te współpracują zarówno z całym systemem, jak i mogą niezależnie obsługiwać obszar diagnostyczny. Zapewniają wymianę danych w ogólnie przyjętych standardach komunikacji z systemami diagnostyki obrazowej (DICOM/HL7). NEXUS / ESKULAP posiada wykonane integracje z większością systemów RIS i PACS dostępnych na rynku.

ROZLICZENIA

KOSZTY

 

To aplikacje wspierające procesy rozliczeniowe w zakresie umów z NFZ jak i komercyjnych. Wbudowany Gruper JGP wraz z symulatorem tworzą potężne narzędzia do szybkiego kodowania pacjentów.
Do grupy tej zaliczają się również moduły Rachunek Kosztów Leczenia i Kalkulacja Kosztów, które pozwalają na wyliczenie rzeczywistych kosztów leczenia pacjentów.

Downloads

Możliwość dostosowania interfejsu do wymagań użytkowników

NEXUS / ESKULAP pracuje z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika i wspiera obsługę języka polskiego, akceptuje i przetwarza dane tekstowe z uwzględnieniem polskich znaków diakrytycznych i reguł ich przetwarzania. Jako jedyny na rynku dysponuje możliwością pracy w dwóch trybach: klient-serwer oraz w architekturze trójwarstwowej z interfejsem web-owym. Większość aplikacji posiada w obu tych trybach tożsame funkcjonalności. W wersji wykorzystującej jako interfejs użytkownika przeglądarki internetowe sukcesywnie pojawiają się nowe aplikacje dedykowane wyłącznie dla tego środowiska. Moduły te mają w jak największym stopniu wpierać pracę personelu medycznego. Umożliwiają dostosowane interfejsu do potrzeb poszczególnych grup zawodowych oraz indywidualnych upodobań użytkowników. 
 

Downloads

Standardy wymiany danych

W systemie zaimplementowane są wszystkie najczęściej wykorzystywane w medycynie standardy wymiany danych (Health Level 7, IHE, DICOM) umożliwiające komunikację z innymi programami oraz urządzeniami medycznymi. Wszystkie elementy dokumentacji medycznej są tworzone zgodnie ze standardem HL7 CDA, który jest powszechnie uznany na całym świecie. Profile IHE zapewniają wspólny język dla dostawców rozwiązań dla sektora ochrony zdrowia. Umożliwiają integrację urządzeń i systemów dzięki wypracowaniu standardów komunikacji.

Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) to automatyczna wymiana danych i dokumentów między różnymi systemami komputerowymi z wykorzystaniem ustalonych formatów komunikatów. 

System NEXUS / ESKULAP jest przygotowany do współpracy z platformą P1 oraz innymi platformami regionalnymi i centralnymi zgodnie z przygotowanymi standardami.

Systematycznie potwierdzamy interoperacyjność systemu poprzez udział w testach bezpośrednich. Ostatnie prace objęły:

   • wystawiania eRecepty (dokument zgodny z PIK HL7 CDA)
   • odczytu i przetwarzania kodów kreskowych GS1 DataMatrix
   • zgłaszania dokumentu medycznego (zgodnie z profilem IHE XDS.b)
   • synchronizacji grafików i wolnych terminów (zgodnie ze standardem IHE FHIR).

Downloads

Elastyczność konfiguracyjna

Istotną cechą całego rozwiązania informatycznego powodującą, że może ono być wykorzystywane przez jednostki, o różnej wielkości, jest jego elastyczność konfiguracyjna. Wraz z wprowadzeniem interfejsu web-owego oprogramowanie zyskało nową perspektywę umożliwiającą lekarzom konfigurację własnych kokpitów z dostępem do najczęściej używanych funkcji. Wszystkie moduły są budowane z założeniem jednokrotnego wprowadzania danych i zgodnie z nim nie trzeba powtórnie wprowadzać informacji w przypadku odwołania się od nich z innego elementu systemu.

Downloads

Rozbudowane mechanizmy zarządzania uprawnieniami

Rosnąca świadomość i zwiększające się wymagania w aspekcie ochrony danych osobowych spowodowały, że dostarczane aplikacje i oprogramowanie posiadają odpowiednie zabezpieczenia. Jednym z elementów gwarantujących bezpieczeństwo jest rozbudowany mechanizm zarządzania uprawnieniami nadawanymi do wyselekcjonowanych obszarów systemu. Wszystkie dostarczane aplikacje są zabezpieczone powszechnie używanymi w internecie kanałami szyfrowanej komunikacji (HTTPS).

Downloads

Dostosowanie do specjalizacji i różnorodności podmiotów leczniczych

System jest dostosowywany do specjalizacji i różnorodności podmiotów leczniczych obecnych na rynku. Może z powodzeniem wspierać realizację zadań w szpitalach:

 • monospecjalistycznych, w tym psychiatrycznych,
 • wielospecjalistycznych,
 • onkologicznych,
 • ZOL (Zakładów Opieki Długoterminowej), 
 • komercyjnych.

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów umożliwiło spółce zajęcie wiodącej pozycji na rynku rozwiązań dla pracowni chemioterapii. Oferowana aplikacja NEXUS / CHEMIOTERAPIA wspiera pracę farmaceutów w przygotowaniu leków cytotoksycznych począwszy od ewidencji zlecenia do wprowadzenia gotowego środka na apteczkę.

Więcej o tym rozwiązaniu można przeczytać tutaj.

Drugim obszarem, w którym rozwiązania NEXUS / ESKULAP dominują na rynku, są wdrożenia dla podmiotów realizujących opiekę nad zdrowiem psychicznym. Specyfika pracy wymaga odmiennego przygotowania samego oprogramowania, jak i sposobu wdrożenia systemu. 

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt