Oprogramowanie do diagnostyki prenatalnej wspierające prowadzenie ciąży.

NEXUS / GINEKOLOGIA oferuje użytkownikowi stabilne i skalowalne oprogramowanie z modułem diagnostyki prenatalnej dla szczegółowej diagnostyki ciąży. Aplikacja czerpie z aktualnych osiągnięć nauki i  obsługuje nowoczesne metody diagnostyczne. Element diagnostyki prenatalnej umożliwia dokumentowanie i prezentację wyników różnorodnych badań kontrolnych. System oferuje użytkownikowi pełną integrację z dokumentacją położniczą oraz niezawodny, innowacyjny i bezpieczny monitoring KTG.  Dla przejrzystej i jednoznacznej interpretacji wyników aplikacja uzupełniona została O graficzną wizualizację parametrów położniczych.

 •  intuicyjna obsługa dla użytkownika w oparciu o szkic lub listę
 • system sygnalizacji świetlnej do alarmowania nieprawidłowości
 • ciągle udokumentowane informacje o parametrach życiowych płodu
 • algorytm kalkulacji ryzyka FMF
 • zintegrowane ponad 100 standardowych krzywych do wizualizacji parametrów
 • automatyczny transfer danych obrazu i pomiarów z wielu nowoczesnych urządzeń ultradźwiękowych (również DICOM i sygnał wideo)
 • możliwość oceny KTG
 • prezentacja leków i wlewów.

Downloads

System przeznaczony do pracy na oddziałach intensywnej opieki.

NEXUS / ICU to elastyczny system informacyjny i komunikacyjny dedykowany do pracy na oddziałach intensywnej opieki. Aplikacja integruje we wspólnym interfejsie badane parametry życiowe, bilans płynów, zastosowaną farmakoterapię, wkłucia i drenaże, działania fizykoterapeutyczne, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych oraz wszystkie incydenty medyczne. Wszystkie medyczne, terapeutyczne i pielęgnacyjne informacje są rejestrowane na klinicznej stacji roboczej w sposób zorientowany na pacjenta i problem. Poprzez automatyczne przekazywanie danych z aparatury monitorującej, wentylującej, ze stacji dializ i pomp infuzyjnych system ewidencjonuje i przechowuje kompletną dokumentację w trybie ciągłym i interwałowym. Zintegrowany ze środowiskiem szpitalnego systemu informatycznego upraszcza i zwiększa efektywność procesów. Interfejs użytkownika prezentuje najważniejsze zdarzenia medyczne i parametry życiowe w formie krzywych, punktów incydentalnych i wykresów słupkowych.

 

Aplikacja w przejrzystej formie ewidencjonuje najważniejsze informacje o:

  • wszystkich monitorowanych parametrach życiowych chorego
  • wkłuciach i drenach
  • zdarzeniach leczniczych i zabiegach pielęgnacyjnych
  • leczeniu farmakologicznym
  • bilansie płynów
  • wynikach badań diagnostycznych.

Downloads

Kontrola obrotu narzędziami sterylizowanymi

Oprogramowanie służy do dokumentowania wszystkich procesów związanych z obrotem narzędzi sterylizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w trosce o jakość opieki nad pacjentem. Przyjazna dla użytkownika aplikacja może być obsługiwana za pomocą ekranów dotykowych i przez niezawodny system kodów kreskowych. Funkcjonalność kompleksowego rozwiązania uzupełniają integracje z różnymi urządzeniami zewnętrznymi oraz połączenie RDG. Aplikacja kontroluje cały proces sterylizacji w czasie rzeczywistym od uprawnień użytkownika przez zgodność zamówionych narzędzi z wydanymi do identyfikacji pakietu wykorzystanego do zabiegu. Przyjazna dla użytkowników aplikacja może być obsługiwana za pomocą ekranów dotykowych, oraz z wykorzystaniem kodów paskowych zwiększając bezpieczeństwo procesu. NEXUS / STERYLIZACJA może być głęboko zintegrowany z istniejącymi urządzeniami RDG oraz z istniejącymi szpitalnymi systemami informacyjnymi.

 

Najważniejsze funkcje:

 • identyfikacja i wprowadzanie danych za pomocą czytników kodów kreskowych
 • ścisła kontrola procesu w czasie rzeczywistym (kontrola procesu, uprawnień użytkownika, zgodność listy transportowej etc.)
 • optyczna identyfikacja statusu poprzez indeksowanie kolorów
 • pełna dokumentacja i możliwość śledzenia etapów pracy (funkcje dziennika i raportowania)
 • możliwe planowanie zapotrzebowania w synchronizacji z planami sal operacyjnych
 • kontrola kosztów.

Downloads

Ewidencja i rozliczenia badań klinicznych

Moduł BADANIA KLINICZNE pozwala ewidencjonować projekty badawcze w tym badania kliniczne oraz programy badawcze prowadzone w podmiocie leczniczym. Aplikacja umożliwia gromadzenie danych dotyczących projektów badawczych zawierających harmonogramy przedstawiające procesy diagnostyczno-terapeutyczne, uczestników badań oraz pracowników biorących udział w projekcie. Jednym z celów działania modułu jest wsparcie personelu medycznego podczas realizacji prawidłowego schematu przebiegu świadczeń. Personel administracyjny odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji ma możliwość skorzystania z aplikacji w zakresie ewidencji i uporządkowania badań rozliczanych we współpracy ze sponsorem.

Aplikacja wspiera dział Badań Klinicznych i dział Rozliczania Świadczeń z płatnikiem, na rozgraniczenie świadczeń, za które koszty poniesie sponsor badania oraz odpowiedni płatnik Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadzone raporty umożliwiają weryfikację realizacji świadczeń u pacjenta, oraz prawidłową realizację schematu badania.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt