eUsługi to ułatwienie dla pacjentów i podmiotów zewnętrznych

Aplikacje zdalnego dostępu mają za zadanie podnosić dostępność usług oferowanych przez podmiot leczniczy. Za ich pomocą pacjenci mają możliwość, bez wychodzenia z domu, zapisania się na wizytę i sprawdzenia wyników badań. Dodatkowo, za pomocą modułu Powiadomienia otrzymują wiadomość SMS lub email o ewentualnych zmianach terminu umówionej wizyty.  

Downloads

Planowanie i zarządzanie wizytami w poradniach

Moduł eREJESTRACJA jest aplikacją internetową ułatwiającą zarządzanie wizytami w poradniach lekarskich. Umożliwia pacjentom samodzielne planowanie wizyt oraz kontrolowanie przeprowadzanych zmian. Pozwala także pracownikom na prostą komunikację on-line z pacjentami oraz na zarządzanie danymi na ich temat. Aplikacja została wykonana z wykorzystaniem najnowszych narzędzi do tworzenia aplikacji internetowych ASP.NET, oraz popularnych technologii AJAX. Posiada intuicyjny dla pacjenta interfejs graficzny, tworzony zgodnie z dobrymi praktykami projektowania stron WWW.

Downloads

Przeglądanie wyników diagnostycznych

Moduł eWYNIKI jest aplikacją internetową umożliwiającą zewnętrznej jednostce zlecającej przeglądanie wyników diagnostycznych pacjentów, dla których wystawiła ona skierowanie. Aplikacja służy jednostkom, które przyjmują zlecenia na badania diagnostyczne z zewnątrz do prezentacji wyników jednostkom zlecającym. Istnieje możliwość integracji aplikacji eWYNIKI z eREJESTRACJĄ tak, aby umożliwić podgląd wyników badań dla konkretnych pacjentów posiadających konta w systemie rejestracji zdalnej. Moduł eWyniki jest serwisem internetowym dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie wymaga instalacji oprogramowania po stronie współpracujących jednostek. Zastosowanie odpowiednich technik programistycznych umożliwia współpracę z większością najczęściej używanych przeglądarek internetowych. Serwis zbudowany został w oparciu o najnowsze technologie firmy Microsoft® zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Downloads

Komunikacja i konfiguracja informacji sms i e-mail

Moduł POWIADOMIENIA umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych zarówno w formie SMS jak i email. Aplikacja zapewnia konfigurację wiadomości o dowolnej treści z możliwością wykorzystania dowolnych informacji w bazie danych NEXUS / ESKULAP. Administrator ma możliwość konfigurowania dowolnych zdarzeń powodujących wysłanie wskazanych wiadomości (np. zdarzenie czasowe, akcja użytkownika, zdarzenie bazy danych) oraz określania terminu ważności wiadomości, po którym niewysłana wiadomość staje się nieważna.

Downloads

Kwalifikacja pacjenta on-line

Aplikacja umożliwia  przeprowadzenie kwalifikacji pacjenta na podstawie dokumentów obrazujących jego stan zdrowia oraz historię choroby. Pacjent po zalogowaniu się do platformy internetowej ma możliwość otrzymania ankiety do wypełnienia online. Ankieta obejmuje informacje o dotychczasowym leczeniu, jego rezultatach oraz umożliwia przesłanie plików zawierających skierowanie, wyniki badań czy karty wypisowe.  

Downloads

Wystawianie zwolnień lekarskich eZLA

Moduł umożliwia wystawianie e-zwolnień lekarskich ZLA. Jest zgodny z obowiązującym prawem oraz procedurą ZUS. Aplikacja automatycznie pobiera z systemu medycznego dane pacjenta wraz z numerem PESEL oraz umożliwia wystawianie, anulowanie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego przy bezpośrednim połączeniu z systemem w trakcie wizyty. Podpisanie i wysłanie zaświadczenia odbywa się przy pacjencie.

Downloads

Dokumentacja medyczna dostępna dla pacjenta on-line

Pacjent, po zalogowaniu się do platformy internetowej, ma możliwość wybrania zakresu i przedziału czasowego udzielonych mu świadczeń medycznych, zwrotnego otrzymania skierowań i wyników do zapisania na dysku lub do ich samodzielnego wydrukowania. 

Downloads

Usprawnienie pracy rejestracji

Aplikacja zapewnia możliwość potwierdzenia przybycia do podmiotu leczniczego poprzez zatwierdzenie swojej obecności. Pacjent, logując się w e-kiosku lub rejestracji jednocześnie otrzymuje jednorazowy bilet z numerem kolejkowym. Numer ten jest automatycznie pokazywany na monitorach systemu kolejkowego, zlokalizowanych w rejestracji, lub w miejscach oczekiwania na wizytę lekarską. Na monitorach zainstalowanych przy drzwiach gabinetów prezentowana jest informacja kto obecnie w nim przyjmuje i w jakich godzinach, oraz który lekarz będzie przyjmował następny.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt