Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej

NEXUS / ESKULAP jest kompleksowym systemem klasy HIS umożliwiającym ewidencję szerokiego zakresu danych medycznych. Stanowią one źródło do tworzenia dokumentów cyfrowych i plików w różnych formatach, które mogą być utrwalane i odpowiednio zarządzane. System wspiera użytkowników, wskazując dane, które powinny zostać dołączone do dokumentacji elektronicznej, co pozwala utrzymać jej porządek chronologiczny oraz kompletność. Dokumenty są chronione przed usunięciem, a użytkownicy mogą dokonywać korekt. Dokumentacja medyczna prowadzona w systemie jest zgodna z aktualnym stanem prawnym w zakresie zawartości oraz sposobu przetwarzania dokumentów. Ponadto dokumentacja jest przetwarzana w formacie zapewniającym interoperacyjność i może być eksportowana w formatach XML i PDF. NEXUS / ESKULAP generuje dokumenty zgodne ze standardem HL7 CDA, który jest powszechnie używany na całym świecie i zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Standard ten jest także wykorzystywany w projektach Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w postaci Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, z którą to poszczególne dokumenty są zgodne.

 

Downloads

Szybkie podpisywanie dokumentów

NEXUS / ESKULAP umożliwia łatwe zastosowanie podpisów elektronicznych do zapewnienia wiarygodności dokumentów. Wspierane są zarówno certyfikaty kwalifikowane jak też inne, zgodne z polityką bezpieczeństwa informacji danego podmiotu, w tym tzw. certyfikaty ZUS. Certyfikaty te, przechowywane na kartach inteligentnych, mogą być zastosowane do logowania użytkowników na komputerach oraz w Systemie. Podpis cyfrowy może być złożony pod każdym dokumentem, a każdy z nich może zawierać dowolną ich liczbę. Użytkownicy są powiadamiani o konieczności składania podpisów, co pozwala utworzyć sprawny obieg dokumentów. Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, NEXUS / ESKULAP wspiera proces cyfryzacji dokumentów papierowych. Dokumenty te, w dowolnym formacie, zeskanowane, podpisane są dołączone do elektronicznej dokumentacji medycznej.

Downloads

Platforma przechowywania plików

NEXUS / ESKULAP, w zakresie niezbędnego oprogramowania, udostępnia Archiwum Dokumentów Cyfrowych. Jest to kompleksowa platforma przechowywania plików dowolnego formatu wraz z dodatkowymi informacjami (tzw. metadanymi), podpisami cyfrowymi oraz powiązaniami pomiędzy dokumentami. Archiwum zapewnia bezpieczeństwo dostępu do dokumentów, weryfikuje utrzymanie integralności plików oraz uniemożliwia modyfikację lub usuwanie dokumentów utrwalonych. Umożliwia pełną kontrolę i ewidencję dostępu do poszczególnych dokumentów. Archiwum Dokumentów Cyfrowych ułatwia zarządzanie przestrzenią dyskową, jej zwiększanie, relokację i inne czynności administracyjne. Możliwe jest wykorzystanie różnych technologii przechowywania plików - od macierzy dyskowych po integrację z zewnętrznym Data Center.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt