Wsparcie dla lekarzy w prowadzeniu dokumentacji pacjenta

Moduł DOKUMENTACJA MEDYCZNE LEKARSKA umożliwia dostęp do elementów dokumentacji medycznej istotnej w pracy lekarza. Rejestrowane są dane dotyczące m.in.:

 • wywiadu
 • badań przedmiotowych
 • krwi
 • stosowanych leków i alergii
 • informacji ginekologicznych
 • obserwacji lekarskich
 • kart oceny ryzyka i ocen przesiewowych
 • wypisu.

Aplikacja pozwala na wystawienie elektronicznego skierowania na badania diagnostyczne (laboratoryjne, obrazowe, histopatologiczne, bakteriologiczne) oraz otrzymywanie wyników w formie elektronicznej. Moduł umożliwia dostęp do wyników archiwalnych oraz ich analizę. Równocześnie pozwala na kopiowanie wpisów z poprzednich pobytów / wizyt pacjenta oraz na konfigurację i korzystanie z szablonów i gotowych zestawów. System zapewnia możliwość wystawiania skierowań zewnętrznych, zaświadczeń, zapotrzebowań zgodnie z aktualnymi wzorami dokumentów.

Downloads

Wsparcie w prowadzeniu dokumentacji pielęgniarskiej

Moduł EDM umożliwia prowadzanie obserwacji pielęgniarskich (karty realizacji opieki) oraz dokumentowania procesu pielęgnowania i procedur pielęgniarskich (Karta Indywidualnej Opieki Pielęgniarskiej) w oparciu o schematy definiowane dla danej jednostki. Jest wyposażony w kalkulator kategorii pielęgnacyjnych. Zapewnia możliwość ewidencjonowania, aktualizowania oraz wykonywanie wydruków z zakresu:

 • arkusza oceny stanu zdrowia pacjenta,
 • karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej
 • karty realizacji opieki
 • karty gospodarki wodnej (bilans płynów)
 • karty profilaktyki i pielęgnacji odleżyn
 • księgi obejmującej obserwacje pielęgniarskie wszystkich pacjentów oddziału w zadanym przedziale czasu
 • kart pomiarowych i obserwacyjnych np. karta gorączkowa, glikemii, wkłuć portów itp.
 • zaleceń pielęgniarskich z dwustopniowym definiowaniem szablonów.

Downloads

Intuicyjne narzędzie do obsługi pacjentów

Moduł PANEL LEKARSKI to intuicyjne i przejrzyste centrum zarządzania, w postaci panelu, służącego do obsługi pacjentów przez lekarza w ramach Oddziału. Istotną zaletą PANELU LEKARSKIEGO jest sposób prezentowania szerokiego spektrum informacji, na jednym ekranie skonstruowanym na zasadzie kokpitu, bez konieczności uruchamiania kilku formularzy. Najważniejszym założeniem przy projektowaniu aplikacji było umożliwienie lekarzowi samodzielnego zarządzania panelem oraz dostosowanie go do indywidualnych preferencji.

 

PANEL LEKARSKI W PORADNI jest aplikacją analogiczną do Modułu PANEL LEKARSKI przystosowaną w znacznie większym stopniu do użytkowników pracujących w poradniach. Najważniejszym założeniem przy projektowaniu aplikacji było skrócenie obsługi całego procesu związanego z ewidencją wizyt kilku pacjentów. Aplikacja pozwala na dostęp z jednego miejsca do szczegółowych danych związanych z obsługą pacjenta w gabinetach lekarskich, zarówno w zakresie danych medycznych jak i danych rozliczeniowych. 

Downloads

Rejestr zakażeń szpitalnych

Moduł ZAKAŻENIA SZPITALNE umożliwia prowadzenie rejestru indywidualnych kart zakażenia zakładowego, kart drobnoustroju alarmowego oraz generację zestawień sprawozdawczych i analitycznych. Szerokie możliwości konfiguracyjne zapewniają precyzyjne dostosowanie formy kart zakażenia i drobnoustroju do ich postaci stosowanej
w szpitalu.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt