AKTUALNE REKRUTACJE

 

Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym pierwszy etap rekrutacji prowadzony jest on-line. 

 

Development / .NET Developer

Development / PL / SQL Developer

Development / Tester oprogramowania

Implementation / Project Manager

Implementation / Konsultant ds. Wdrożeń

Implementation / Młodszy Administrator IT

 

Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany współpracą, napisz do nas: rekrutacja@nexuspolska.pl

 

Prosimy o przesłanie CV zawierającego dane określone w Art. 221 ust.1 Kodeksu pracy, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 

Downloads

Jesteśmy grupą ponad 100 specjalistów skupionych na dostarczaniu najlepszych, specjalistycznych rozwiązań informatycznych dla podmiotów leczniczych. Chcemy by nasze rozwiązania spełniały oczekiwania klientów. Projektowanie rozwiązań informatycznych wymaga pracy projektowej skupiającej osoby o różnej wiedzy i doświadczeniu. Tworzymy je łącząc ludzi o różnych kompetencjach. 

 

 

DEVELOPMENT  

Tworzymy aplikacje desktopowe, intranetowe oraz mobilne, nasze rozwiązania obsługują komunikację z urządzeniami dostarczanymi przez producentów sprzętu medycznego. Odpowiadamy za projektowanie nowych oraz utrzymanie i rozwój już istniejących systemów.

IMPLEMENTATION & SERVICES   

Jesteśmy odpowiedzialni za analizę, przygotowanie i prowadzenie wdrożeń w szpitalach. Zapewniamy szkolenia dla personelu medycznego, administratorów systemu oraz wsparcie techniczne. Nasze kompetencje potwierdzają certyfikaty z metodologii zarządzania projektami Prince 2 zarówno Foundation, jak i Practitioner oraz z tworzenia i zarządzania bazami danych ORACLE i systemami operacyjnymi.

SALES & SALES SUPPORT  

Współpracujemy z klientami towarzysząc im w rozwoju i dobierając rozwiązania technologiczne odpowiednie do specyfiki ich działalności. Dostarczamy wiedzę, doświadczenie oraz przekonujemy, że dzięki systemom IT praca w szpitalach może być łatwiejsza.

BACK OFFICE   Jesteśmy wsparciem dla wszystkich procesów wewnętrznych w firmie. 

Downloads

Jeżeli zechcesz do nas dołączyć, możesz liczyć na: 

 • dogodne dla Ciebie formy zatrudnienia (UoP, B2B, inne)
 • ubezpieczenie grupowe
 • prywatną opiekę zdrowotną
 • kartę sportową
 • szkolenia wewnętrzne
 • rekrutacje wewnętrzne
 • elastyczne godziny pracy
 • chillout room
 • biuro w centrum Poznania

 

Gwarantujemy także:

 • ciekawe projekty 
 • pracę w zgranych zespołach
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • unikalną wiedzę 

Downloads

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych znajdują się dane wykraczające, poza zakres określony powyżej, prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nexus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza zakres określony w Art. 221 ust. 1 Kodeksu pracy”

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Nexus Polska Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, e - mail: biuro@nexuspolska.pl,
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@nexuspolska.pl
 3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe określone w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w zakresie wykraczającym poza ten dane, na podstawie Państwa zgody - Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy  jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Downloads

Grupa NEXUS charakteryzuje się różnorodnością, nie tylko w odniesieniu do naszych pracowników, ale także w odniesieniu do struktury organizacyjnej. Swoboda kreatywnej i innowacyjnej pracy napędza nas każdego dnia.

W ten sposób nasze wspólne działania są zawsze zorientowane na nasze wartości korporacyjne. Wartości te tworzą podstawę współpracy wewnątrz Grupy, jak również z naszymi interesariuszami. Łączą wszystkich pracowników Grupy NEXUS, niezależnie od stanowiska i lokalizacji.

 

Szacunek i uczciwość

Przywiązujemy dużą wagę do uczciwych i pełnych szacunku stosunków między sobą, ponieważ szacunek i uczciwość tworzą podstawę do współpracy opartej na zaufaniu. Każdy pracownik działa w sposób uczciwy, przyjazny i rzeczowy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

Podchodzimy do siebie uczciwie. Cenimy różne perspektywy, ponieważ najlepsze rezultaty osiągamy poprzez szczery i otwarty dyskurs. W ten sposób kultywujemy otwartą i uczciwą kulturę błędów.

 

Równe szanse

Cenimy różnorodność i równe szanse. Równe traktowanie to podstawowa wartość naszej organizacji. Zawsze traktujemy się jak równy z równym. Każdy pracownik ma w firmie takie same możliwości bez względu na płeć czy pochodzenie.

 

Obiektywizm

Naszą współpracę cechuje obiektywizm. Zawsze skupiamy się na naszych produktach, a także na naszych klientach i interesariuszach. To oni są motorami naszych działań i naszych innowacji.

 

Uczciwość

Nasze codzienne działania ściśle przestrzegają zasad moralnych i etycznych. Zawsze podejmujemy decyzje w sposób refleksyjny. Jako firma oferujemy naszym pracownikom dużą swobodę. Nasze wspólne wartości i przestrzeganie ich pomagają nam efektywnie korzystać z tej wolności.

 

                                                                                                  Svenja Randerath

                                                                                                   HR Menadżer

 

Downloads

Zmiana jest częścią naszej tożsamości w Grupie NEXUS, ponieważ wzrost nieorganiczny i transformacja organizacyjna są tak samo częścią naszego DNA, jak lojalność i konsekwencja naszych pracowników. W ten sposób tworzymy różnorodność, pozostajemy elastyczni i otwarci na nowe impulsy.

 

Dlatego codziennie pracujemy razem nad naszym ONE / NEXUS!

Downloads

Pracownicy z 33 krajów codziennie pracują nad naszym wspólnym celem: ułatwieniem opieki medycznej w XXI wieku. Zadanie, które można wykonać tylko zespołowo i z wykorzystaniem różnych kompetencji. Dlatego nasi pracownicy współpracują w interdyscyplinarnych zespołach nad konkretnymi tematami.

 

Zadania naszych pracowników są równie różnorodne jak nasze portfolio produktowe. Niezależnie od tego, czy są to programiści, kierownicy projektów czy pracownicy sprzedaży, w Grupie NEXUS każdy pracownik ma takie same możliwości rozwoju. Dzięki podejściu do rozwoju personelu opartemu na wiedzy oraz płaskiej hierarchii nasi pracownicy mogą rozwijać swoje unikalne kompetencje równocześnie wspieramy wszechstronny rozwój w innych obszarach. 

 

Ważną rolę odgrywa w tym relokacyjna sieć naszych pracowników. Dlatego nieustannie motywujemy naszych współpracowników do poszukiwania wymiany między sobą. Wspieramy to inicjatywami takimi jak Active Day czy nasz wewnętrzny format webcastu NEXUS / SPOTLIGHT.

Downloads

1500 pracowników z 33 krajów w 7 krajach codziennie opracowuje innowacyjne oprogramowanie dla systemu opieki zdrowotnej. Chcemy ułatwić opiekę medyczną w XXI wieku i pomóc lekarzom i pielęgniarkom skoncentrować się na tym, co najważniejsze: ich pacjentach!

 

Oprócz rozwoju oprogramowania medycznego, Grupa NEXUS oferuje inne usługi z zakresu IT i pozyskiwania funduszy, przyczyniając się tym samym do czegoś dobrego również w innych obszarach biznesowych.

 

W opiece nad pacjentami i mieszkańcami IT zawsze musi działać. Za to odpowiadam. Dbam o to, aby technologia sprzętowa i systemowa u naszych klientów domowych była zawsze gotowa do użycia. W ten sposób pomagam ludziom i jestem częścią postępu technicznego w opiece zdrowotnej. Myślę, że to jest fantastyczne”. - Ermira Etemi  Inżynier systemów IT w trakcie szkolenia, Szwajcaria

 

Aby osiągnąć ten cel, łączymy najlepsze pomysły międzynarodowych zespołów. W ten sposób zachęcamy naszych pracowników do korzystania ze swobód w ich pracy, aby nieustannie znajdować kreatywne podejście, wspólnie odpowiadać na pytania i świętować te sukcesy.

 

Jestem graczem zespołowym. Otwarcie na nowe rynki sprzedaży to wyzwanie, które bardzo mi się podoba. Szczególnie cieszę się, gdy możemy jako zespół przekonać renomowane kliniki, takie jak Cadio-Toracic Center w Monako, do naszych usług." - Olivier Bracco  Menedżer ds. relacji z klientami, Francja

 

„Freedom to Innovate" oznacza, że ​​mamy zaufanie do kompetencji i zdolności decyzyjnych naszych pracowników i zawsze dajemy im swobodę projektowania swojej pracy w najlepszy możliwy sposób, aby wypełniać swoje zadanie. Relacja z naszymi klientami odgrywa kluczową rolę w procesie projektowania rozwiązań. 

 

"Najbardziej podoba mi się proces koordynacji pracy w zespole i z naszymi klientami. Najciekawsze jest tworzenie oprogramowania, które spęłnia oczekiwania naszych użytkowników. W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym NEXUS / PATIENT PORTAL, mamy nadzieję, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie." Tobias Schlecht Kierownik Działu Zarządzania Produktami ONE / NEXUS, Niemcy

 

Zmiana jest częścią naszej tożsamości w Grupie NEXUS. Wzrost i transformacja organizacyjna są tak samo częścią naszego DNA, jak lojalność i konsekwencja naszych pracowników. W ten sposób tworzymy różnorodność, pozostajemy elastyczni i otwarci na nowe impulsy.

Dlatego codziennie pracujemy razem nad naszym ONE / NEXUS!

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt