Ograniczenie kontaktów między personelem a działami kadrowo-płacowymi.

Aplikacja umożliwia prezentację danych z obszaru kadrowo-płacowego. Każdy pracownik może samodzielnie sprawdzić i pobrać informacje dotyczące swoich wynagrodzeń, druków RMUA, urlopów i innych. Udostępnienie tych danych przez Portal znacząco wpływa na zmniejszenie ilości kontaktów między działami administracji a personelem szpitala. 

 

Downloads

Aplikacja wspiera całościową ewidencję wpływających faktur w szczególności ich przypisywanie do odpowiednich kontrahentów oraz osób odpowiedzialnych za ich akceptację. Rówocześnie ta forma eliminuje możliwe błędy przez jasno zdefiniowane schematy postępowania oraz blokowanie faktur, które z jakiejś przyczyny nie zostały zaakceptowane zgodnie z procedurą.

Downloads

EAU umożliwia tworzenie elektronicznych wniosków urlopowych, przeprowadzenie pełnej procedury akceptacji wniosku z zachowaniem wcześniej zdefiniowanej ścieżki akceptacji aż po ich rozliczenie.

Downloads

EAZ wspiera całościową ewidencję zapotrzebowań w szczególności ich przypisywanie do odpowiednich osób odpowiedzialnych za ich akceptację. Procedura Elektronicznej Akceptacji Zapotrzebowań eliminuje możliwe błędy przez jasno zdefiniowane schematy postępowania oraz blokowanie zapotrzebowań, które z jakiejś przyczyny nie zostały zaakceptowane zgodnie z procedurą.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt