Aplikacja umożliwia zarządzanie finansami podmiotu leczniczego oraz pełną kontrolę kosztów działania. Wykorzystując zaawansowane mechanizmy automatów księgowych oraz współpracę z dowolną liczbą systemów bankowych zapewnia działom finansowym wsparcie na każdym etapie pracy. Moduł ułatwia bieżącą kontrolę stanu zobowiązań oraz należności wynikających z rozrachunków z kontrahentami. 

Zapewnia: 

  • efektywne zarządzanie finansami 
  • pełną kontrolę kosztów działalności
  • zaawansowane mechanizmy automatów księgowych
  • współpracę z dowolną liczbą systemów bankowych
  • wyliczenie rzeczywistego kosztu i rozliczenie każdego etapu działalności.

Downloads

  • tworzenie dowolnej liczby lat obrotowych
  • wykonywanie  analiz obrotów i sald kont
  • obsługa kas
  • obsługa rachunków bankowych
  • prowadzenie rejestrów zakupów 
  • obsługa sprzedaży
  • rozrachunki z kontrahentami i pracownikami
  • analiza kosztów
  • przygotowywanie raportów i sprawozdań.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt