HBI

Analityka biznesowa w ochronie zdrowia umożliwia przekształcanie surowych danych w informację zarządczą.

FINANSE KSIĘGOWOŚĆ KOSZTY

Obszar systemu wspierający zarządzanie finansami.

KADRY PŁACE

Moduły wspierające działy administracji szpitalnej w zakresie obsługi kadrowo-płacowej.

HARMONOGRAMY

Moduł umożliwia tworzenie harmonogramów pracy dla wszystkich jednostek organizacyjnych szpitala.

ZINTEGROWANY OBIEG INFORMACJI

Sprawne sterowanie przepływem informacji w szpitalu wspierające pracę działów administracyjnych.

ŚRODKI TRWAŁE

Aplikacja umożliwia ewidencję i podgląd bieżącego majątku wraz z rozliczeniem i dekretacją amortyzacji w podziale na różne źródła finansowania.

Kontakt