Wspiera działanie szpitalnych laboratoriów w zakresie ewidencji danych i wyników pacjenta, informacji związanych z działaniem pracowni oraz wykonanymi procedurami medycznymi.

Aplikacja obejmuje swoimi funkcjonalnościami laboratoria:

  • biochemii
  • immunochemii
  • hematologii
  • koagulologii
  • analityki ogólnej
  • serologii.  

Downloads

  • rejestracja pacjentów z wykorzystaniem bazy 
  • przeglądanie i wydruk listy pacjentów wg pracowni
  • możliwość kilkuetapowego wprowadzania wyniku badania 
  • prowadzenie księgi głównej laboratorium, ksiąg pracownianych i stanowiskowych sprzężonych z księgą główną
  • przyjęcie i zarejestrowanie zleceń i materiałów przychodzących do laboratorium
  • współpraca z czytnikami kodów paskowych 
  • monitorowanie pracy laboratorium 
  • przegląd i analiza wyników pacjenta uwzględniająca możliwość graficznego i tabelarycznego przedstawienia historii wyników pacjenta
  • obsługa kontrahentów indywidualnych i instytucjonalnych
  • kontrola jakości
  • rejestracja pomiarów wstępnych w celu określenia ram statystycznych metody pomiarowej
  • rejestracja wyników pomiarów kontrolnych
  • bieżąca analiza danych i generowania raportów.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt