Moduł umożliwia pełną ewidencję pracy zakładu histopatologii i cytologii ginekologicznej oraz podległych mu pracowni, np. immunohistochemicznej. Ułatwia kontrolę nad obiegiem skierowań i materiałów w zakładzie, zmniejszając prawdopodobieństwo pomyłek. Aplikacja działa w oparciu o NEXUS / ESKULAP, co gwarantuje w pełni elektroniczne przekazywanie skierowań i wyników pomiędzy zakładem patologii a jednostkami szpitala oraz automatyczną kontrolę przesłanych preparatów. Umożliwia ręczną ewidencję skierowań zewnętrznych, w tym niezwiązanych z pacjentem (skierowania laboratoryjne – tylko preparaty do obróbki w specjalistycznych pracowniach) oraz ewidencję dodatkowych danych związanych z konsultacjami między zakładami patologii (w szczególności kontrolę nad wypożyczanymi materiałami). Możliwość ewidencji kolejnych etapów obróbki skierowania i preparatów ułatwia kontrolę ich przepływu w zakładzie oraz wczesne wykrywanie skierowań zagrożonych opóźnieniem. W całym module skierowania takie (wraz z cito i supercito) są wyróżniane kolorem, dzięki czemu natychmiast zwracają uwagę personelu, co znacząco wpływa na terminową realizację zleceń nawet w warunkach dużego natężenia pracy.

Downloads

  • ewidencja skierowań do zakładu patologii i laboratoryjnych (histopatologii, cytologii ginekologicznej, pracowni specjalistycznych
  • elektroniczne przesyłanie skierowań
  • automatyczne przyjmowanie materiałów
  • obsługa konsultacji wewnętrznych
  • ewidencja pracy
  • ewidencja wyników i rozpoznań
  • integracja z modułem Rozliczenia umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt