ESKULAP / RIS

Aplikacja wspiera obsługę pracowni diagnostycznych od rejestracji pacjenta po wydruk wyniku badania.

ESKULAP / PACS

ESKULAP / PACS to archiwum obrazowe dedykowane do przetwarzania, dystrybucji, archiwizacji danych obrazowych.

NEXUS / PACS

Rozwiązanie to obejmuje całą medyczną komunikację multimedialną, przechowywanie i interpretację obrazów radiologicznych.

NEXUS / ENDOSKOPIA

Aplikacja pozwala na wykonanie w kilku krokach czytelnego i uporządkowanego opisu badania. Cały proces jest mapowany w systemie.

ESKULAP / BAKTERIOLOGIA

Moduł został stworzony do obsługi laboratorium mikrobiologicznego.

NEXUS / ICU

Elastyczny system informacyjny i komunikacyjny dedykowany do pracy na oddziałach intensywnej opieki.

Kontakt