17.06.2020 - 18.06.2020

Kongres Wyzwań Zdrowotnych

UWAGA!

 

Ze względu na informacje uzyskane od organizatora następuje zmiania terminu wydarzenia na 17-18.06.2020. 

ZAPRASZAMY!

 

Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) to jedno z najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych wydarzeń, gromadzących co roku przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska związanego z ochroną zdrowia.

W dniach 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach po raz piąty spotkają się specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele: świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, pacjentów, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

 

Na program HCC 2020 złoży się kilkadziesiąt sesji w pięciu ścieżkach tematycznych:

  • polityka zdrowotna
  • finanse i zarządzanie
  • terapie
  • nowe technologie
  • edukacja

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia: http://www.hccongress.pl/2019/pl/hcc-2020/226/

Kontakt