10.03.2022

Raport roczny - Nexus AG

Nexus AG – jeden z wiodących europejskich dostawców rozwiązań oprogramowania w sektorze opieki zdrowotnej – zwiększył sprzedaż o 15,5% i EBIT o 21,1% w roku finansowym 2021.

W 2021 r. sprzedaż wzrosła z 162 944 tys. EUR do 188 178 tys. EUR (+15,5 proc.). Obszar „oprogramowanie zdrowotne” wzrósł z 154 613 tys. EUR do 181 202 tys. EUR (+17,2%) i rozwijał się w 2021 r. silniej niż w latach poprzednich. Udział biznesu międzynarodowego w sprzedaży ogółem wyniósł 45,2% (rok poprzedni: 45,6%) i osiągnął 85 134 tys. EUR w odniesieniu do 74 333 tys. EUR w roku poprzednim.

 

Skonsolidowany zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) wzrósł o 21,1% do 24 114 tys. EUR (rok poprzedni - 19 915 tys. EUR), EBITA o 18,9% z 24 284 tys. EUR (2020) do 28 872 tys. EUR. EBITDA wzrosła o 11,3% do 40 770 tys. EUR (rok poprzedni: 36 640 tys. EUR), skonsolidowana nadwyżka roczna o 15,7% do 17.459 tys.

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 1,4% do 31 386 tys. EUR. Na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitał własny Nexus AG wynosił 142 403 tys. EUR (31 grudnia 2020 r.: 123 583 tys. EUR). Wskaźnik kapitału własnego wynosi zatem 57,6% (31 grudnia 2020 55,4%). Nexus AG wykazuje tym samym stabilną pozycję w długim okresie i posiada wystarczający kapitał do dalszego finansowania europejskiej strategii wzrostu.

  

Rada Nadzorcza i Zarząd zaproponują Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2022 r. zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,20 EUR na akcję.

 

Więcej Investor Relations - NEXUS / AG (nexus-ag.de) 

 

Kontakt