07.05.2019

Tomograf dla Milickiego Centrum Medycznego

W dniu 6 marca 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie pracowni tomografii komputerowej w milickim szpitalu. Jest to efekt współpracy między szpitalem a spółkami Nexus Polska i Siemens Healthcare.

Wygrane postępowanie przetargowe obejmowało dostawę i montaż tomografu komputerowego, ucyfrowienie szpitalnego aparatu rentgenowskiego oraz przystosowanie pomieszczeń szpitalnych pod pracę tomografu. Zadanie objęło również dostawę ESKULAP HIS / PACS / RIS umożliwiających cyfrową dystrybucję obrazu w całej placówce. Wartość projektu wyniosła ponad 1,8 mln zł. Co niezwykle ważne protokoły odbioru obu zadań zostały podpisane 14. 12. 2018 r., czyli na dwa tygodnie przed upływem terminu.

 

Umowa zawarta w wyniku wyżej wspomnianego postępowania objęła dwa zadania. W ramach pierwszej części zostały przygotowane i przeprowadzone prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej oraz instalacja systemu pośredniej radiografii cyfrowej. Prace remontowe trwały blisko 9 tygodni, a po ich zakończeniu rozpoczęto instalację tomografu komputerowego zakupionego z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1 mln zł, przy wsparciu finansowym powiatu milickiego, gmin Milicz, Cieszków i Krośnice w wysokości 265 tys. zł oraz z udziałem wkładu własnego milickiego szpitala na poziomie 543 tys. zł.

Druga część zadania objęła dostawę 16-rzędowego, 32-warstwowego nowoczesnego tomografu Somatom Go.Now produkcji firmy Siemens. Zastosowana w nim technologia polega na multiplikowaniu rzędów w detektorze tomografu komputerowego za pomocą algorytmu. Zapewnia ona wyjątkową jakość diagnostyczną przy bardzo niskiej dawce promieniowania. Dodatkowo system IVR (Interleaved Volume Reconstruction) umożliwia małych detali diagnostycznych czy krwawień na podstawie informacji z trzydziestu dwóch warstw obrazu. Dzięki nowej technologii badanie jest bezpieczniejsze i mniej uciążliwe dla pacjenta, a lekarz specjalista uzyskuje zupełnie nowe możliwości diagnostyczne. Instalacja objęła, poza samym tomografem, stację lekarską oraz duplikator.

 

Dzięki dostarczonemu oprogramowaniu ESKULAP HIS / PACS / RIS skierowania, wyniki i obrazy są dystrybuowane w szpitalu cyfrowo, co umożliwia podgląd danych uprawnionym pracownikom na dowolnych urządzeniach. Dzięki wymianie danych pacjenci zyskują pewność, że ich badanie jest przesyłane do odpowiednich osób w szpitalu, a czas obsługi pojedynczego zlecenia znacznie się skrócił.

 

O tym, jak istotne dla lokalnych społeczności są takie projekty, może świadczyć zarówno ilość przedstawicieli różnych władz na uroczystym otwarciu, jak i publikacje, jakie pojawiły się w lokalnych mediach.

Kontakt