02.07.2020

Nowe realizacje i kontrakty w Grupie NEXUS AG

W czerwcu zespół z NEXUS / NEDERLAND ukończył pierwszy, duży etap wdrożenia w Groene Hart Hospital w Holandii. Cały projekt obejmuje pełną informatyzację szpitala. Jego efektem ma być wdrożenie jednolitego EPD (Electronic Data Processing) czyli elektronicznego przetwarzania wszystkich danych w systemie informatycznym.  W ostatnich tygodniach uruchomiono kluczową część projektu czyli EHR – electronic health record. Cyfrowa wersja dokumentacji pacjenta obejmuje już historię leczenia dostępną dla wszystkich uprawnionych użytkowników systemu, umożliwia dostęp do aktualnych informacji o stanie zdrowia oraz zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych. W kolejnych miesiącach będą wdrażane następne elementy systemu, umożliwiające między innymi graficzną prezentację danych. Cały projekt ma zakończyć się w grudniu 2021 roku zapewniając pracownikom szpitala w pełni funkcjonalny system informatyczny.

 

Równocześnie zespół z NEXUS / FRANCE (CS3i) zawarł umowę o partnerstwie Grupą ELSAN, który jest jednym z największych prywatnych dostawców usług w ochronie zdrowia we Francji. Współpraca ma obejmować wdrożenie rozwiązań Grupy w ponad 60 placówkach ELSAN, dostarczając system dla ponad 17 000 pracowników. Głównym celem podpisanego porozumienia jest zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania  optymalizującego wykorzystywanie informacji zawartych w dokumentacji pacjenta w procesie jego leczenia.   

Więcej: https://fr-fr.nexus-ag.de/nexus-france/actualits/partenariat-elsan-nexus

Kontakt